1916 Centenary Events at St. Louis Carrickmacross

Students, teachers and members of the wider school community came together in the month of March to mark the centenary of the reading of the Proclamation and the 1916 Easter Rising.

 

proclamation day

Principal
Go mbeannaí Dia daoibh go léir ar maidin,
Táimid bailithe le chéile anseo maidin inniu chun cuimhneamh agus machnamh a dhéanamh ar eachtraí naoi déag a sé déag, ar léamh an Fhorógra agus ar ár mbratach náisiúnta , siombal ár náisiúin. Ba mhaith liom fáilte a chur roimh fhoireann agus scoláirí na scoile mar aon lenár n-aíonna speisialta don ócáid speisialta seo; Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta An t-Uasal Jim Hand, Priomhoidí Art Agnew agus Sinéad Breathnach, Siúracha Lughaidh Naofa, Máire, Bridin, Olivia, Sheila, agus An tSiúr Christine Colbert neacht le Con Colbert a cuireadh chun báis i naoi déag a sé déag.
Ba mhaith liom fáilte chroíúil a chur roimh an oiread sin scoláirí na scoile seo a rugadh thar lear agus gurb í Éire a n-áit chónaithe anois. Sa lá atá inniu ann tá roinnt scoláirí de bhunadh thíortha éagsúla eile sa scoil seo agus tá ról tábhachtach acu i dtodhchaí na hÉireann.

Today we are gathered together to remember and reflect on the events of 1916, the reading of the Proclamation and our national flag, the symbol of our nation. I would like to welcome all the staff and students of the school, and our special guests for this event; Chairperson of the Board of Management Mr. Jim Hand, Past –principals Art Agnew and Sinéad Breathnach, Saint Louis Sisters Marie, Brídín, Sheila and Olivia, and a niece of Con Colbert who was executed in 1916, Sr. Christine Colbert.
I would like to extend a special welcome to the many students of this school who were born outside of Ireland and now call Ireland their home. Today in this school we have students from many different countries and they too have an important contribution to make to the future of Ireland.

Tá páirt mhór ag gach scoláire i múnlú todhchaí ár dtíre. Tá gá le bhur smaointe, samhlaíocht agus diograis chun go leanfar le feabhsú na sochaí seo ionas go mbeidh rath ar ár saoránaigh uilig. Cé go bhfuil meas againn ar íorbairt bhunaitheoirí an stáit, ní ghlaotar orainn chun troda nó chun bás a fháil ar son na hÉireann. Ina ionad sin ní mór dúinn a bheith inár saoránaigh maithe agus tá sé de dhualgas orainn sochaí chomhbhách,chóir agus uilechuimsitheach a chruthú. Má dhéanaimid ár ndícheall i gcónaí léireofar ómós cuí do na glúnta a chuaigh romhainn a leag dúshraith don tír iontach seo. Tá na hidéil agus na dualgais san Fhorógra chomh hábhartha i sochaí an lae inniu is a bhí siad nuair a léigh Pádraig Mac Piarais ós ard iad den chéad uair.

Every student gathered here has a great part to play in shaping the future of our country. Your ideas, enthusiasm and dreams are needed to continue the work of building a society in which all our citizens can flourish. While we respect the sacrifice of our state’s founding fathers, we are not called upon to fight or die for Ireland. Instead we need to be good citizens, we are called to build a just and fair society, caring and inclusive. We can all do that in our own unique way. By being the best that we can be, we can pay a lasting tribute to past generations who have laid the foundations of this wonderful country that we are proud to call home. The ideals and those responsibilities within the proclamation are as relevant to our nation, our society and our world today as they were when Pearse first read them aloud.
And now let us pray.

Teacher: To mark the beginning of today’s celebration of 100 years since the proclamation of the Irish Republic let us take a few minutes to reflect on what it means to us as part of the global St. Louis community. The sisters of St. Louis all over the World have a mission statement, and in a way it is their own proclamation, and as a St. Louis school it is also ours. We now invite one of the St. Louis sisters to read the St. Louis proclamation.

Sr. Marie: We, Sisters of St Louis, faithful to our call "That all may be one" commit ourselves to live God's love for the whole of creation, and especially to stand in solidarity with those who have no choice - the poor and marginalised.
As women of prayer, faithful to the vision of our founders, we challenge ourselves to respond to the radical call to conversion which is at the heart of the Gospel, and so to growing freedom, courage and resourcefulness in responding to the needs of our times.
Through all our ministries, we resolve to work to transform unjust structures and promote peace, reconciliation and the integrity of creation.
Rejoicing in and struggling with our diversity, we listen to the Spirit in each other and in those with whom we collaborate, and so become a community in service of the mission entrusted to us by Christ.

Teacher: The first line of the St. Louis mission statement we have the quote “That all may be one” which is taken from John Gospel:
“I ask not only on behalf of these, but also on behalf of those who will believe in me through their word, that they may all be one. As you, Father, are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me I have given them, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may become completely one, so that the world may know that you have sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I desire that those also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory, which you have given me because you loved me before the foundation of the world.

Teacher: Let us now reflect on the meaning of the proclamation for ourselves as Irish Citizens living in a global community through prayers of the faithful:
Student 1: The Republic guarantees religious and civil liberty, equal rights and equal opportunities of all its citizens...
Student 2: We pray for those who are denied their right to equality and freedom. May all citizens of Ireland strive to achieve the vision of an equal society that was proposed one hundred years ago.
Lord hear us
Student 2: We pray for those who have lost their home and are now homeless. May all citizens of Ireland work together to create a society where everyone has a home to call their own.
Lord hear us
Student 1: And declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and all of its parts....
Student 2: We pray for those who experience poverty in our country and in the world. May all citizens of Ireland strive to continue our reputation of generosity to those less well off than ourselves.
Lord hear us
Student 2: We pray for those who experience loneliness, especially the elderly in our community. May all citizens of Ireland, both young and old, offer a little of their time to brighten up someone else’s day.
Lord hear us
Student 1: Cherishing all the children of the nation equally, and oblivious of the differences carefully fostered by an alien government, which have a minority in the past....
Student 2: We pray for those in our society who devote their lives to the care of others. May they as citizens of Ireland continue to show God’s compassion and mercy, especially when it is a challenge to do so.
Lord hear us
Student 2: We pray for the many people in the world who are experiencing war and conflict and who have been forced to flee their homes and counties in search of refuge. May all citizens of Ireland recognise their global responsibility to respond to the needs to these people as human beings.
Lord hear us
Principal
An Brat Náisiúnta
I gceann cúpla nóiméad rachaimid amach agus ardófar brat na dtrí dhath. Ansin beidh noiméad ciúnais againn in ómós do na híobairtí a rinne bunaitheoirí an stáit seo.
Ba é Thomas Meaghar a dhear an brat náisiúnta. Chruthaigh sé siombal seasmhach ina bhfuil glas an phobail náisiúnach agus oráiste an phobail aontachtach aontaithe le bán na síochána.
Fuair Thomas Meaghar an smaoineamh ó shiombal réabhlóideach na Fraince. Tá sé suntasach gur tháinig Siúracha Lughaigh (Ord Fraincise) go hÉirinn deich mbliana tar éis do Thomas Meaghar an brat a ardú den chéad uair i bPort Láirge. Bhunaigh na mná rialta scoileanna i Muineachán ag cur oideachais ar fáil do chailiní den chéad uair sa taobh seo tíre. Tháinig ár mbrat náisiúnta, siombal na saoirse agus an aontais, mar aon le bunaitheoirí na scoile seo as tíortha thar lear. Inniu seasfaimid agus tabharfaimid aghaidh ar an mbrat le chéile, scoláirí a rugadh sa tír seo agus in seachtdéag de thíortha thar lear. Chuir na daoine a ghlac leis an mbrat seo mar shiombal ár n-aontais náisiúnta dúshlán romhainn an tír seo a fheabhsú go leanúnach ar mhaithe leis na glúnta atá le teacht.

In a few minutes we will go outside and raise the tricolour. We will then pause for one minute of silence to honour the sacrifices made by people in the past who gave us our state.
The flag’s creator, Thomas F Meagher, created an elegant and enduring symbol where peace (white) unifies the nationalist (green) and unionist (orange) communities in Ireland.
Thomas Meagher, modified the symbol of revolutionary France to suit the Irish context. It is interesting to note that about 10 years after he hoisted the tricolour for the first time in Waterford, the Sisters of St. Louis, an order of French nuns, decided to set up schools in Monaghan, providing education for Catholic girls for the first time in this part of the world. And just as the founders of our school came from abroad, the national flag, that symbol of freedom and unity was introduced to this country from overseas. Today we will stand and face that flag together, students born in Ireland and 17 other countries. The people who adopted this flag as a symbol of our national unity set us a high standard to follow. That flag challenges us to work together to make this country a better place for future generations of Irish residents.

Faoi dheireadh sula rachaimid amach , ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh linn chun an eachtra stairiúil seo a chomóradh; na léitheoirí, na ceoltóirí, ár n-aíonna speisialta, foireann na scoile agus na scoláirí.

Finally, before we move outside, I would like to thank everyone who helped us mark this special moment in our history; the readers, the musicians, our invited guests, and all the staff and students who gave time to make this a memorable event.

See student 1916 compositions in our student area